Aktuality

Deviatnik k zaväteniu Panne Márii
pridané 03.05.2017

V roku 2017, kedy si pripomíname sté výročie zjavení vo Fatime, sa chce aj naše UPC zapojiť do slávenia celej Cirkvi. Preto chceme zasvätiť naše UPC Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Urobíme tak pri svätej omši vo štvrtok, 11. mája 2017. Na toto zasvätenie sa chceme duchovne pripraviť modlitbou Deviatnika. Tento začneme spoločne na LIVE sv. omši v stredu, 3. mája. Pozývame aj spoločenstvá na internátoch, ako aj pre súkromnú modlitbu.

 

http://www.upcke.sk/___files/deviatnik.pdf 


 

2017 © Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov, Košice