INTERNÁTNE SPOLOČENSTVÁ

Internátne spoločenstvo sv. Michala archanjela na Jedlíkovej ul.

detaily

Internátne spoločenstvo sv. Anjelov strážcov na Medickej ul.

detaily

Internátne spoločenstvo sv. Františka z Assisi na Podhradovej ul.

detaily

Internátne spoločenstvo Božieho milosrdenstva na ul. B. Němcovej

detaily

Internátne spoločenstvo Najsv. Srdca Ježišovho na ul. F. Urbánka

detaily

Internátne spoločenstvo sv. Jána XXIII. na Kysuckej ul. (Kosmalt)

detaily

Internátne spoločenstvo sv. Tomáša Mora na Popradskej ul.

detaily

Internátne spoločenstvo sv. Jozefa na Rampovej ul.

detaily

Internátne spoločenstvo sv. Gianny B. Mollovej na Pražskej ul.

detaily

Internátne spoločenstvo sv. Mikuláša na Bellovej ul.

detaily

Internátne spoločenstvo sv. Jána Pavla II. pri Uršulínskom kostole

detaily

Samaritán - milosrdná služba blížnemu

detaily

Čajovňa Lachaj Roi

detaily

ChristoForUs

detaily
 

2017 © Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov, Košice