SPOLOČNÉ PROJEKTY

Púte do Vysokej nad Uhom

Otec Pavol Hudák spoločne s Arcidiecéznym centrom pre mládež v Prešove, Univerzitným pastoračným centrom v Košiciach a tímom dobrovoľníkov pripravuje pravidelné púte do Vysokej nad Uhom. Sú to púte radosti, púte zrelosti a rôzne iné podujatia v rodisku 16-ročnej mučenice čistoty, Anky Kolesárovej.

Viac informácií nájdeš v časti Program – Semestrálny program alebo priamo na adrese: www.domcek.org

Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Cieľom SLH je formovať lídrov pre tretie tisícročie, novú generáciu mladých ľudí, ktorí by boli schopní v duchu kresťanských hodnôt kompetentne pôsobiť vo verejnom politickom a spoločenskom živote a zastávať v budúcnosti zodpovedné pozície. Spoločenstvo Ladislava Hanusa v spolupráci s našim UPC organizuje semestrálny program zameraný na formovanie mladej kresťanskej inteligencie.

Viac informácií nájdeš v časti Program – Semestrálny program alebo priamo na: www.hanusfellowship.org

Škola snúbencov

Univerzitné pastoračné centrum v Košiciach v spolupráci s Inštitútom rodiny pripravuje pravidelný kurz vzdialenej prípravy na manželstvo. Škola snúbencov je jednou z foriem predmanželskej formácie a v praxi nahrádza takzvanú náuku pre snúbencov, ktorá sa zvykne vykonávať vo farnostiach.

Viac informácií nájdeš v časti Program – Semestrálny program.

 

2017 © Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov, Košice