Christoforus

Sme misijné spoločenstvo a pôsobíme pri Univerzitnom pastoračnom centre v Košiciach. Svojich členov máme aj v Univerzitnom pastoračnom centre v Banskej Bystrici.

Našou víziou je osobným svedectvom – slovami i skutkami – sprostredkovať ľuďom stretnutie s Bohom. Aby aj v čase keď s nimi nie sme, intenzívne prežívali Božiu lásku a sami sa stávali stále viac Jeho nástrojmi v službe lásky.

Stretávame sa každý štvrtok po svätej omši o 18.00 hod. Raz do mesiaca – väčšinou prvý štvrtok v mesiaci – sú otvorené stretká, na ktoré môže prísť ktokoľvek, kto hľadá spoločenstvo alebo má v srdci túžbu byť misionárom.

Každý rok cez letné prázdniny nesieme Krista, nesieme Lásku k Slovákom žijúcim v Rumunsku. Počas akademického roka takto slúžime v rôznych farnostiach na Slovensku krátkymi misijnými výjazdmi.

Kontakt:

Veronika Hubeňáková – verunka.hubenakova@gmail.com

o. Jozef Kadlic

Stránka na fb.com