Christoforus

Sme misijné spoločenstvo, ktoré pôsobí pod správou Univerzitného pastoračného centra sv. Košických mučeníkov. Stojíme na troch pilieroch:

  • Uctievanie – našou spoločnou modlitbou je modlitba chvál, kde túžime spoznávať, aký dobrý je Boh.
  • Vzťahy medzi nami – máme pravidelné zdieľania v malých skupinkách, kde sa učíme otvorenosti a praktickej láske. Aj mimo rámca týchto stretnutí sme si navzájom priateľmi, bratmi a sestrami.
  • (Evanjelizačná) služba – počas letných prázdnin nesieme Krista, nesieme Lásku k Slovákom žijúcim v Rumunsku. Cez akademický roka takto slúžime v rôznych farnostiach na Slovensku krátkymi evanjelizačnými výjazdami.

Stretávame sa v UPC na Rooseveltovej 12, v spoločenskej miestnosti Štefan, každý štvrtok po svätej omši, ktorá začína o 18.00 hod. Môžete sa pridať na ktorékoľvek stretnutie.

Kontakt:

Veronika Hubeňáková – verunka.hubenakova@gmail.com

o. Marián Jaklovský

Stránka na fb.com