Duchovný tím

Koordinátor: Justína Ághová

NÁPLŇ TÍMU:

  • organizácia duchovných aktivít počas celého akademického roka (celonočná adorácia, duchovné obnovy…)

  • zapojenie sa do skupiny, ktorá sa bude modlievať ruženec pred vysokoškolskou svätou omšou v októbri a v máji loretánske litánie

  • miništrovanie v pondelok a vo štvrtok na svätých omšiach | špeciálne vo štvrtok – príprava vecí na svätú omšu (zabezpečenie čítaní a upratanie po svätej omši)

  • príležitostné žehlenie oltárnych plachiet, ornátov a upratovanie kaplnky

  • modlitby príhovoru za UPC, za internáty, jednotlivcov a celkové modlitbové krytie pripravovaných aktivít

Duchovný tím chce byť skupinou, kde sa študenti budú modliť a podieľať sa na vytváraní ovzdušia viery v UPC.