Nasleduj Krista

Pre tých, ktorí už absolvovali Nanovo s Bohom alebo Objav Krista je tu kurz Nasleduj Krista. Cieľom nie je ľudí vzdelávať, ale prakticky ich naučiť, ako rásť vo vzťahu s Ježišom Kristom.

Zodpovedný: o. Marcel Jurč