o. Marcel Jurč

duchovný správca Univerzitného pastoračného centra svätých Košických mučeníkov v Košiciach.

Duchovné sprevádzanie:

streda: 15.00 – 17.00 (Rooseveltova 12) alebo kedykoľvek po osobnom dohovore.

Duchovná starostlivosť:

Internátne spoločenstvo sv. Anjelov strážcov na Medickej (svätá omša – utorok o 19:30, jedáleň)

Internátne spoločenstvo sv. Jozefa na Rampovej (svätá omša – streda o 19:00)

Nasleduj Krista

kontakt: marcel.jurc@gmail.com