o. Mathias Gočik

kaplán Univerzitného pastoračného centra svätých Košických mučeníkov v Košiciach.

Duchovné sprevádzanie:

štvrtok : 15.00 – 17.00 (Rooseveltova 12) alebo kedykoľvek po osobnom dohovore.

Duchovná starostlivosť:

Internátne spoločenstvo sv. Františka z Assisi na Podhradovej (svätá omša: utorok o 20:15, Jedáleň)

Internátne spoločenstvo sv. Tomáša Mora na Popradskej (svätá omša: streda o 19:00, Jedáleň)

Christoforus

kontakt: mathias.gocik@gmail.com