Náš projekt

V akademickom roku 2016/2017 sme sa presídlili do nových priestorov nášho Univerzitného pastoračného centra na Rooseveltovej ulici 12. Bola skolaudovaná časť priestorov, ktorá slúži na pastoračné účely.

Momentálne hľadáme prostriedky na dostavbu ďalších častí budovy, v ktorom má začať fungovať Internát.

 

Budova má novú strechu, nádvorie je vydláždené, priestory majú nové okná.

 

Vnútri budovy potrebujeme zatepliť strechu a urobiť kompletné vybavenie izieb, v priestoroch podkrovia tieto izby aj vybudovať.

Čo sme už urobili? 

Podporiť nás môžete akýmkoľvek spôsobom – hlavne modlitbou, prípadne finančnými príspevkami. Údaje pre finančné príspevky nájdete v kontaktoch, alebo sa osobne informujte v kancelárii UPC.

Aká je vízia? 

Projekt Študentského doma svätého Melichara.

Víziou Interntátu UPC sú desiatky mladých kresťanom pôsobiacich v Študentských domovoch košických univerzít, ktorí sú kvasom medzi svojimi rovesníkmi, animátormi, tými, ktorí prinášajú oheň Ducha Svätého tam, kde inštitúcie cirkvi nemajú dosah.

Poslanie

Internát UPC má byť miestom formácie pre univerzitných študentov v Košiciach.

Košice ako mesto s niekoľkými univerzitami má niekoľko tisíc študentov, ktorí bývajú v Študentských domovoch týchto vysokých škôl ako aj mnohých, ktorí bývajú v podnájmoch.

Naším cieľom nie je vyberať smotánku a elitu z týchto internátov, aby lepší boli ešte lepšími a horší, ešte horšími.

Naším cieľom je byť kvasom. Teda z tých, ktorí by absolvovali ročný, či dvojročný pobyt v Interntáte UPC, týchto mladých kresťanov formovať k tomu aby privádzali ostatných svojich priateľov, rovesníkov a spolužiakov k Ježišovi a do Cirkvi. Príprava a formácia v Internáte im pomôže, aby sami rástli vo viere a živote s Bohom a popri tom pomáhali aj ostatným.

Chceme prijímať tých, ktorí už zakúsili internátny a študentský život, teda študentov po prvom, či druhom ročníku na vysokej škole.

Následne budú môcť počas jedného roka absolvovať formáciu k zrelosti.

Po tomto ročnom pobyte sa vrátia na “svoje” internáty, aby mohli oheň, ktorí nosia v srdci zapaľovať ďalej.

Oblasti formácie:

  1. ľudská – mladým potrebujeme pomáhať v ľudskom dozrievaní – aby vedeli, kto sú, vedeli sa v sebe vyznať, vedeli zvládať svoje emócie – afektívna formácia.
  2. duchovná – ukázať poklad viery, ktorý je v Cirkvi. Ponúknuť živý vzťah s Bohom – smerom k veľmi osobnej viere.
  3. intelektuálna – predstaviť im niektoré argumenty na obranu viery (kurz apologetiky).
  4. pastoračná – urobiť z nich animátorov (napr. dať im animátorsky rýchlokurz).
  5. komunitná – v tom všetkom, aby v dnešnej dobe individualizmu a samoľúbosti, si vedeli slúžiť a zdieľať sa medzi sebou.