Ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb v Univerzitnom pastoračnom centre sv. Košických mučeníkov Košiciach sa vykonáva v súlade so Zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých centrum postupuje, sa nachádzajú na gdpr.kbs.sk.