Kontakt

Adresa: Rooseveltova 12, 04001 Košice-Staré Mesto

IČO: 31296050

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

IBAN číslo účtu: SK8031000000004350168506 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)

Otváracie hodiny kancelárie:
Pondelok – Štvrtok: 12.00 – 19.00 hod.
email: upcke@upcke.sk
mobil: 0915 966 444
fb.com/upcke
Kňazi:
o. Marcel Jurč, duchovný správca
o. Henrich Grejták, kaplán
o. Dalibor Ondrej, kaplán
o. Peter Fogaš, kaplán
o. Peter Kuriško, kaplán
o. Ján Knapík, výpomocný duchovný
Kancelária:
Mgr. Monika Serfőzőová