Kontakt

Adresa: Rooseveltova 12, 04001 Košice-Staré Mesto

IČO: 31296050

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

IBAN číslo účtu: SK8031000000004350168506 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)

Otváracie hodiny kancelárie:

Pondelok – Štvrtok: 11.30 – 18.30 hod.
Piatok: 8:00 – 15:00 hod.

email: upeceke@abuke.sk

mobil: 0915 966 444

fb.com/upcke

Kňazi:
o. Jozef Kadlic, duchovný správca
o. Henrich Grejták, kaplán
o. Martin Štieber, kaplán
o. Mathias Gočik, kaplán
o. Ján Kulan, Moderátor ACM, výpomocný duchovný UPC
o. Ján Knapík, výpomocný duchovný UPC

Kancelária:
Mgr. Monika Serfőzőová