Spoločenstvá pri UPC

Univerzitné pastoračné centrum má centrum svojho života v malých spoločenstvách. Predovšetkým sú to spoločenstvá na internátoch, ktorých je jedenásť, a potom spoločenstvá, ktoré fungujú v rámci celého UPC.

Univerzitné pastoračné centrum ponúka aj formačné aktivity a priestor na službu, kde je možné využiť svoje talenty.

Internátne spoločenstvá: 

Bellová, Boženy Němcovej, Ferka Urbánka, Jedlíková, Kysucka/Kosmalt, Medická, Podhradová, Popradská, Pražská, Rampová, Uršulínky.

CeloUPC spoločenstvá:

Christoforus

Ružencové bratstvo

Formačné aktivity: 

Nanovo s Bohom

Príprava na sviatosti

Škola snúbencov

Nasleduj Krista

Služba: 

Lachaj roi

Samaritán

Zbor UPC