Biblický pondelok

pondelok, 07. október 2019 20:30

Čítaš si Sväté písmo? Alebo len svetské informácie?

Žiješ z Božieho slova? Alebo len zo svojich síl?

Biblický pondelok bude 7. októbra po vysokoškolskej sv. omši o 20.30 v UPC  na Roosveltovej 12. Tento večer si chceme dopriať bohatší pokrm Božieho slova.

Budeme čítať sedem novozákonných katolíckych listov, (Jak, 1Pt, 2Pt, 1Jn, 2Jn, 3Jn, Júd).

Študenti, ktorí chcú poslúžiť čítaním niektorej kapitoly z týchto listov, nech sa nahlási v kancelárii UPC.