Oznamy UPC

pondelok, 12. jún 2023 19:00

PROGRAM od 5. jún 2023

SEMINÁRNY KOSTOL

pondelok

18:30 – 18:50 adorácia, možnosť sv. spovede
19:00 sv. omša
20:00

INTERNÁTY

utorok

MEDICKÁ 19:00 sv. spoveď 19:30 sv. omša

streda

URŠULÍNKY 18:15 adorácia 19:00 sv. omša
JEDLÍKOVÁ 19:30 sv. spoveď 20:00 sv. omša

KAPLNKA UPC

štvrtok

16:00 – 18:00 adorácia, sv. spoveď
18:00 sv. omša
18:45 spoločné agapé / občerstvenie (čajovňa)
19:30 štvrtkový program – neformálny čas v čajovni

Letný výlet UPC

V sobotu 10. júna 2023 pripravujeme letný výlet UPC. Tento krát chceme navštíviť Slovenský raj. Podrobné informácie ako aj prihlasovanie nájdete na tomto odkaze. Prihlásiť sa je potrebné do štvrtku 8. júna.

Prikázaný sviatok: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Vo štvrtok 8. júna 2023 budeme sláviť sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, v kaplnke UPC, bude sv. omša o 18:00 hod.

Sväté omše na internátoch

Tento týždeň budú sv. omše na internátoch Jedlíková, Uršulinky a Medická. Na ostatných internátoch sv. omše nebudú.

TE DEUM

Slávnostné ukončenie akademického roka spojené s poďakovaním Bohu plánujeme pri sv. omši v pondelok 12. júna 2023. Po nej vás pozývame na grilovačku na dvor UPC.

Spätná väzba

Blíži sa koniec akademického roka a svoj čas má aj hodnotiť. Chceme pre vás aj naďalej vytvárať priestor, kde človek bude môcť napredovať vo viacerých rovinách, a preto by sme vás chceli poprosiť o pár minút vášho času.
Aj vďaka vyplneniu tohto dotazníku budeme lepšie vedieť, čo vás tento rok zaujalo (čo nie) a čo by ste napríklad uvítali budúci rok (semester) v našom programe UPC.

Telocvičňa v utorok a stredu

Aj počas skúškového obdobia ponúkame možnosť spoločne si zašportovať v utorok a stredu večer. Konkrétne športy, časy a nahlasovanie prebieha priamo vo FB skupine Šport UPC alebo mailom na jakub.banikke@gmail.com


Ponuka ubytovanie u Jezuitov

Jezuiti radi príjmu do spoločenstva študentov na ubytovanie 2 dievčatá a 5 chlapcov. Ubytovanie je spojené s formáciou. Bližšie informácie na 0904 991 873.

Víkend pre ženy v kláštore klarisiek

Pozývame ženy vo veku 17-35 rokov, ktoré majú záujem o spoznanie našej spirituality a nášho kontemplatívneho spôsobu života založeného sv. Františkom a sv. Klárou z Assisi, na víkendovku do kláštora klarisiek v Brne. Môžete si vybrať z uvedených termínov 16.-18.6.2023 a 23.-25.6.2023. Na víkendovku prijímame max. 4 osoby. Podrobnejšie info: simeona@klarisky.cz

Budúce udalosti