Chvály so sv. Hieronymom

pondelok, 30. september 2019 20:30

Najbližšie pondelkové chvály budú 30. septembra po vysokoškolskej sv. omši o 20.30 hod. v kaplnke UPC na Roosveltovej 12.
Spolu so sv. Hieronymom budeme ďakovať Bohu za Sväté písmo. 
Budeme zvelebovať Boha za to, že k nám hovorí. Za jeho slovo. A chceme ho zvelebovať aj jeho slovom. 

 

„Ale keď zošle svoje slovo, roztopí sa, čo zamrzlo; keď zavanie jeho dych, vody sa rozprúdia.“ Ž 147,18