Prenasledovanie kresťanov v 21. storočí

pondelok, 18. marec 2019 20:30

V rámci UPC Pondelkov sme mali prednášku pani Miriam Kuzárovej o prenasledovaní našich bratov a sestier vo viere.

 

Plagátik

Za láskavé dovolenie k publikácii fotky „Coptic Martyrs of Libya“ ďakujeme Jordan Hainsey.
PRÍBEH OBRÁZKA
Pre plagát o prednáške Miriam Kuzárovej sme vybrali obrázok, ktorý zobrazuje umučenie 21. koptských kresťanov z r. 2015 tzv. Islamským štátom. Aj keď prednáška nebude len o tomto prenasledovaní, zdal sa nám tento obrázok veľmi silným zobrazením hrdinstva našich bratov a sestier, ktorí trpia pre svoju vieru.
Jordan Hainsey, ktorý vytvoril tento obrázok vysvetľuje:
Oči mučeníka sú zakryté katom, zakrývajúc jeho identitu, nakoľko je v ňom predstavených všetkých 21 mučeníkov. Kľačí na prázdnom a čiernom povrchu. Všetko je preč, všetko mu zobrali, vyzliekli ho z jeho šiat a teraz mu zostala jeho nádej a viera v Boha. Odmietol stratiť svoju dušu pred silou temnoty a zla. Namiesto toho, jeho obeta ožaruje jeho postavu; väzenská kombinéza sa stáva žiarivou v nádhere kresťanského svedectva.
Identita popravcu je úplne zahalená, odstránením všetkej jeho sily a jeho skutku. Je ponechané len zobrazenie ruky držiacej nôž, ktorý sa stáva nástojom víťazstva v mučeníkovom utrpení a nie nástrojom porážky.
Popravcova ľavá ruka, v tradičnom ponímaní chápaná ako nečistá, spôsobuje smrteľné zranenie, zatiaľ čo mučeník drží palmovú ratolesť víťazstva vo svojej pravej ruke, ktorá je rukou požehnania.
http://www.jordanhainsey.com/coptic-martyrs-of-lybia