2% z dane

pondelok, 30. apríl 2018 20:00

Prosíme Vás o podporu nášho UPC prostredníctvom 2 % z dane z príjmu.

Naše Univerzitné pastoračné centrum je odkázané aj na milodary a hľadanie iných zdrojov na fungovanie, ak chceme prevádzkovať naše priestory a spustiť prevádzku na zamýšľanom internáte. Ďakujeme.

Vyhlásenie-2018-DP-2017_pre UPC Košice

Potvrdenie-2018-DP-2017-editovateľné