2% z dane

utorok, 30. apríl 2024 23:00

Prosíme Vás o podporu nášho UPC prostredníctvom 2 % z dane z príjmu.

Naše Univerzitné pastoračné centrum je odkázané aj na milodary a hľadanie iných zdrojov na fungovanie, ak chceme prevádzkovať naše priestory.

Ďakujeme.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti – pre UPC Košice

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – pre UPC Košice