24-hodinová adorácia

štvrtok, 06. december 2018 15:00

Pozývame vás na 24-hodinovú adoráciu, ktorá sa začne vo štvrtok 6. 12. 2018 o 15:00 v kaplnke UPC na Rooseveltovej 12. Vchod do UPC bude otvorený z ulice Rooseveltovej.

Adorácia sa skončí v piatok, 7. decembra 2018, svätou omšou o 15.00 hod. zo slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

Pozývame vás zapísať sa na jednotlivé hodiny, v ktoré prídete adorovať do kaplnky. Zapísať na jednotlivé hodiny sa môžete cez mail: upcke@upcke.sk. Je možnosť nahlásiť sa ako:

Adorátor – ten, kto sa modlí a adoruje (spravidla na 1 hodinu)

Služba – ten, kto dáva pozor, usmerňuje a pod. (spravidla na 2 až 3 hodiny)

Poklona Ježišovi prítomnému v Najsvätejšej Sviatosti je dobrou prípravou na slávenie Narodenia Pána.

Program 24 hodinovej adorácie

“Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.” (Ž 95, 6)

15.00 Začiatok adorácie
Tichá adorácia
18.00 Svätá omša
Tichá adorácia
21.00 Modlitba chvál pred Eucharistickým Ježišom
22.00 Modlitba vešpier – priniesť si breviár alebo stiahnuť aplikáciu “Breviár”
Tichá adorácia
6.00 Ruženec radostný a bolestný
7.00  Ranné chvály a posvätené čítanie – priniesť si breviár alebo stiahnuť aplikáciu “Breviár”
Tichá adorácia
14.00  Krížová cesta
14.55 Zakončenie adorácie
15.00 Svätá omša – vigília slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Vysluhovanie sviatosti zmierenia: od 8.00 do 15.00 – spovedná miestnosť pri sakristii kaplnky.

“Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.” (Mt 12, 28)