Prihlasovanie

Predbežný záujem o ubytovanie môžete hlásiť mailom na upeceke@abuke.sk

Je potrebné uviesť: meno a priezvisko žiadateľa, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, mail, tel. číslo a školu (fakultu, odbor, typ štúdia a ročník), ktorý budete navštevovať budúci akademický rok; izbu o ktorú by ste mali záujem (1/2/3 lôžková, 2. poschodie/podkrovie).