Chvály

pondelok, 07. máj 2018 20:30

„Môj duch nech jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.“ (Lk 1, 47)

Pozývame vás na modlitbu chvál, ktorá bude v pondelok, 7. mája 2018 o 20.30 v kaplnke UPC na Rooseveltovej 12.

Budeme zvelebovať nášho Boha spolu s Máriou.

Ste srdečne pozvaní.