Deň počatého dieťaťa

pondelok, 25. marec 2019 18:00

Sviatok Zvestovania Pána je aj Dňom počatého dieťaťa.
Pri tejto príležitosti bude 25. marca 2019 v centre Košíc bohatší program. Začne popoludní na Hlavnej ulici, distribúciou bielej stužky.
Večerný program bude v Seminárnom kostole:
18:00 tichá adorácia;
18:40 svedectvo – Andrea Bucherová, matka 6 detí.
19:00 vysokoškolská sv. omša – celebrant: Mons. Andrej Imrich, emeritný spišský biskup.
V závere slávnosti bude možnosť vstúpiť do Duchovnej adopcie počatého dieťaťa, t.j. 9-mesačný modlitbový záväzok za jedno nenarodené dieťa.