o. Ján Kulan

Moderátor ACM Košice

výpomocný duchovný Univerzitného pastoračného centra svätých Košických mučeníkov v Košiciach.

Duchovné sprevádzanie:

kedykoľvek po osobnom dohovore

Duchovná starostlivosť:

 

Kontakt: jankulan84@gmail.com