o. Ján Kulan

Moderátor ACM Košice

výpomocný duchovný Univerzitného pastoračného centra svätých Košických mučeníkov v Košiciach.

Duchovné sprevádzanie:

kedykoľvek po osobnom dohovore

Duchovná starostlivosť:

Internátne spoločenstvo sv. Jána Pavla II. pri Uršulínskom kostole (svätá omša: streda o 19:00)

Kontakt: jankulan84@gmail.com