o. Ján Kulan

Moderátor ACM Košice

výpomocný duchovný Univerzitného pastoračného centra svätých Košických mučeníkov v Košiciach

Duchovné sprevádzanie:

kedykoľvek po osobnom dohovore

Kontakt: jankulan84@gmail.com