Odpustová slávnosť svätých Košických mučeníkov

štvrtok, 15. marec 2018 18:00

Pozývame vás na odpustovú slávnosť celého nášho Univerzitného pastoračného centra, ktorá sa bude konať v kaplnke UPC na Rooseveltovej 12 vo štvrtok, 15.3.2018, o 18.00 hod. Po sv. omši bude skromné agapé.

So súhlasom o. arcibiskupa slávi odpustovú slávnosť ku cti svätých Košických mučeníkov naše Univerzitné pastoračné centrum 16. marca. V tento deň boli telesné pozostatky svätcov exhumované, a tak z tmy zeme boli vybrané na svetlo sveta. Je to vlastne formálny začiatok ich verejného kultu. My budeme v tomto roku sláviť túto slávnosť v predvečer slávnosti, teda 15.marca.

Správa o udalosti:

Slávnostnú svätú omšu celebroval o. Marcel Jurč, duchovný správca Univerzitného pastoračného centra v Košiciach. Spolu s ním koncelebrovali aj ostatní kapláni. Na konci slávnosti, zástupcovia študentov, pogratulovali o. Marcelovi k narodeninám, ktoré slávil v najbližších dňoch.