Otvorenie akademického roka

pondelok, 26. september 2022 20:00

V pondelok 26. septembra 2022 sa v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho na Hlavnej ulici v Košiciach konala svätá omša „Veni sancte z príležitosti začiatku nového akademického roka za účasti predstaviteľov akademickej obce, členov ekumenického spoločenstva cirkví na území mesta, a mnohých študentov študujúcich na košických univerzitách. Hlavným celebrantom bol Mons. Marek Forgáč, pomocný košický biskup, ktorý v homílii okrem iného povzbudil predovšetkým študentov a akademickú obec k tomu, aby sa nebáli tolerovať aj kríž a nediskriminovali ho.

Po skončení sv. omše pokračoval program tzv. agapé v priestoroch Teologickej fakulty, počas ktorého Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov predstavilo študentom formou veľtrhu rôzne tímy (hudobný, dramaturgický, mediálny…), ktorých zmyslom je ponúkať kvalitný program a aktivity pre študentov, vytvárať spoločenstvá, rozvíjať zmysel pre vzájomnú službu v láske a takto spoločne budovať Božie kráľovstvo.

Svätá omša

Veľtrh tímov