Podpor misie

nedeľa, 30. jún 2019 20:00

Spoločenstvo Christoforus prosí o finančnú pomoc na podporu misií v Rumunsku

Aj v Rumunsku žijú Slováci – kedysi sa tam presťahovali za vidinou lepšej budúcnosti. V súčastnosti sú v Rumunsku menšinou ako Slováci, a aj ako katolíci. Každoročne sa k nim vyberie zopár slovenských mladých spolu s kňazom, aby im pripomenuli, že Boh nezabúda ani na to najmenšie stádo.

Tento rok poputujeme na šesť miest, čo si vyžaduje nemálo finančných prostriedkov. Podporiť misie môžete zakúpením odznaku s nápisom “NEBOJ SA, LEN VER.“

Môžete nás osloviť po pondelkovej vysokoškolskej sv. omši alebo po omšiach na väčšine internatoch alebo vo štvrtok po omši v UPC na Rooseveltovej 12. Misie sa dajú poporiť aj inou formou, pre bližšie informácie: misie.rumunsko@gmail.com, fb: spoločenstvochristoforus alebo na t.č.: +421 907 356 094 (Dávid Leško).

Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na:

DOPRAVU – potrebujeme dopraviť 40 ľudí do Rumunska a dúfame, že rovnaký počet aj naspäť na Slovensko, takže nafta, benzín, diaľničné známky v Maďarsku a cestné známky v Rumunsku.

MATERIÁLY NA STRETKÁ – špeciálne detské stretká chceme vrchovato zásobiť farbičkami, farbami, papiermi, lepidlami, nožnicami,… A keďže sa budeme stretávať s ľuďmi v 5 dedinkách, bude to chcieť veľa materiálu.

STRAVU – mnoho vecí nám s láskou darujú domáci, ale predsa len si potrebujeme aj niečo nakúpiť.

DARČEKY – drobnosti pre tých, ktorí sa o nás budú starať

POMOC HOSPICU – hospic Božieho milosrdenstva spravujú rehoľné sestričky Slovenky – sú pre nás pomocou a podporou pri organizovaní misií a tak pre ne chceme byť prejavom Jeho starostlivosti.

KRÍŽIK NA KRK KAŽDÉHO MISIONÁRA – aby sme neustále mysleli na to, že sme tam, aby sme niesli Krista – niesli Lásku!

Za každú pomoc vám ďakujeme a vyprosujeme hojné Božie požehnanie.

Tu je pripomienka z minulého roka.