Samaritán 2017/2018

nedeľa, 23. september 2018 22:00

Hoci nový akademický rok už začína, prinášame malú rekapituláciu toho, čo sme v Samaritánovi urobili v uplynulom akademickom roku 2017/2018.

Ďakujeme Bohu a naším dobrodincom 🙂