Samaritán

Milosrdná služba blížnemu – Samaritán – je aktivita študentov pri UPC, v ktorej sa venujeme deťom v Krízovom centre Arcidiecéznej charity v Košickej Novej Vsi.
Stretká mávame s deťmi ako aj s mladými a sú poväčšine každý týždeň, v deň, ktorý si dohodneme na začiatku semestra pri plánovaní. Do tejto službu je možnosť zapojiť sa aj počas semestra.
Ak by mal niekto záujem a nevyhovujú mu časovo stretká, môže sa zapojiť do inej služby s deťmi v Krízovom centre.
Je možnosť deti aj doučovať, pre tých, ktorí sa necítia na to, že zvládnu byť animátormi, alebo im nevyhovujú časy stretiek.
Snažíme sa taktiež modliť s deťmi aj modlitbu svätého ruženca.
Niektoré s detí sa pripravujú na prvé sväté prijímanie, a tak je tu možnosť poslúžiť pri sprevádzaní na svätú omšu (vo štvrtok a v nedeľu).
Záujemcovia sa môžu hlásiť o. Petrovi alebo koordinátorom. Využijeme všetky Tvoje dary 🙂 Aj tie, ktoré si myslíš, že nemáš!
Zodpovedný: o. Marcel Jurč
Koordinátori:
Pavol Šatala
Maruška Kačmárová