Seminár Nanovo s Bohom – Prihlásenie

štvrtok, 03. október 2019 20:00

Seminár Nanovo s Bohom je intenzívna duchovná obnova trvajúca desať týždňov.

Celovečerné stretnutia sú plánované vo štvrtky po večernej sv. omši od 19:00 v UPC na Roosveltovej 12.

Začiatok seminára je vo štvrtok 03. októbra.

Záujemcovia o seminár, prípadne o viac informácií nech sa nahlásia čím skôr (najneskôr do 01. októbra) mailom: upcke@upcke.sk 
kde uvedú tieto informácie:
1. svoje meno
2. študent alebo pracujúci
3. kontakt, na ktorý sa vám ozveme.

S prihlásenými záujemcami sa dohodneme na osobnom informačnom pohovore, po ktorom sa rozhodnete, či chcete navštevovať seminár.

Seminár má na starosti o. Henrich Grejták.