o. Henrich Grejták

kaplán Univerzitného pastoračného centra svätých Košických mučeníkov v Košiciach.

Duchovná starostlivosť:

kontakt: henrich03@gmail.com