o. Henrich Grejták

kaplán Univerzitného pastoračného centra svätých Košických mučeníkov v Košiciach.

Duchovné sprevádzanie:

utorok: 15.00 – 17.00 (Rooseveltova 12) alebo kedykoľvek po osobnom dohovore.

Duchovná starostlivosť:

Internátne spoločenstvo Najsv. Srdca Ježišovho na ul. Ferka Urbánka (svätá omša – utorok o 19:30, jedáleň)

Internátne spoločenstvo sv. Gianny Mollovej na Pražskej (svätá omša – streda 19:00, chodba)

Nanovo s Bohom

Výlety

kontakt: henrich03@gmail.com