o. Henrich Grejták

kaplán Univerzitného pastoračného centra svätých Košických mučeníkov v Košiciach.

Duchovné sprevádzanie:

štvrtok: 15.00 – 17.00 (Rooseveltova 12) alebo kedykoľvek po osobnom dohovore.

Duchovná starostlivosť:

Internátne spoločenstvo Najsv. Srdca Ježišovho na ul. Ferka Urbánka  (svätá omša: utorok o 19:30, jedáleň)

Internátne spoločenstvo sv. Gianny Mollovej na Pražskej (svätá omša: streda o 19:00, chodba)

kontakt: henrich03@gmail.com