Večer pre páry IX.

utorok, 14. november 2023 19:00

Tento večer bol trochu odlišný ako predošlé, keďže sa niesol v tematike zameranej na špecifickosť služby, ktorej sa venujú manželia Sabatulovci. Tí pred nedávnom spoločne oslávili 30 rokov od uzavretia svojho manželstva. Mária a Marek sa poznali už od škôlky no viac k sebe prišli na fare a Štefanskej zábave ako povedal Marek: „stretli sme sa na štefanskej zábave a nám to zapasovalo“.

Manželia sa s nami v priebehu večera podelili o svoj osobný a profesijný život (najmä Majka) a ako to všetko zvládajú s pomocou Boha. Profesionálnemu rodičovstvu sa Majka venuje na plný úväzok a Marek jej s tým pomáha po svojej práci. O tejto službe bola presvedčená už pred manželstvom a ako sa vyjadrila Majka: “chcela som mať deti ale chcela som ešte nejaké ďalšie zachrániť“, Marek s týmto jej presvedčením vtedy len súhlasil: „prečo nie, veď na čo sme na tomto svete?“. Popri svojich štyroch vlastných deťoch ich doma dočasne zamestnávajú ďalšie, ktorým svoju pozornosť a čas venujú obaja manželia ako ich dočasní rodičia. Veľmi milo nás prekvapil postoj ich vlastných detí k tejto veci, keď na otázku „a čo na to vaše deti?“ Marek odpovedal: „deti boli na túto tému už vnímavé. Vedeli čo chceme, rozprávali sme sa o tom s nimi a chápali nás. Často pri tom aj pomáhali a pomáhajú“. Vo väčšine prípadov sú tieto deti rómske, fyzicky hendikepované alebo v niektorých prípadoch aj deti z horších sociálnych pomerov vo veku od pár mesiacov po 12 rokov čo si vyžaduje obrovský kus obety. Majka sa k tejto veci vyjadrila, že: „to nie sú problémové deti ale deti, ktoré majú negatívne zážitky, veľa vytrpeli, je to taký malý balík problémov….mňa to však baví, teší ma to, je to zmysluplné a kreatívne….rodina je pre dieťa liek, aj keď dieťa príde zničené v rodine sa postupne pozbiera“. Popri týchto všetkých povinnostiach manželia hovoria, že je potrebné mať správne priority. Deti sa snažia vodiť do kostola, učiť ich spoločnej modlitbe „aj toto je spôsob evanjelizácie“ dodala Majka. Marek zase kládol dôraz, že okrem modlitby je potrebné nezabúdať na svojho partnera a raz týždenne si vyhradiť aspoň polhodinku na manželský rozhovor, povedať si o svojich problémoch, zraneniach čo partner zažíva.

Ďakujeme manželom Majke a Marekovi, že svojim svedectvom nám príklad a inšpiráciu o príkladnej a úprimnej obete. O láske, ktorá nehľadí na seba ale dobro druhého.