Večer pre páry XV.

utorok, 11. jún 2024 18:30

Láska a zodpovednosť v manželstve – Eva a Peter Sačkovci

Evka a Peťo sa spoznali na pútnickom zájazde  v Taliansku, na Sicílii. „V  autobuse za mnou sedela jedna slečna. Mala príjemný hlas aj smiech, niekedy bola príliš hlučná, až bláznivá.“ Počas tohto zájazdu sa mali možnosť aj dobre porozprávať. Peťo po tomto spoločnom čase usúdil: „To je žena môjho života.“ Evka na tomto zájazde tajne dúfala, že tam spozná nejakého taliana, ktorého si vezme za muža. Tmavé vlasy, hnedé oči, tmavšej pleti. Avšak teraz vraví: „Už 19 rokov som vydatá za tohto muža, blonďáka s modrými očami, ale nevymenila by som ho ani za 10 talianov.“

Na kurzy Misijnej školy Karola Wojtylu pozvala Evku rehoľná sestra. Evka bola v tom čase na materskej, takže pre ňu to bola príjemná zmena – dostať sa z každodennej materskej rutiny k iným ľuďom na kurz. Peťo z toho nebol až taký nadšený, ale vedel, že pre Evku to bude dobré a v konečnom dôsledku aj pre neho.

Misijná škola Karola Wojtylu ponúka semestrálny program, ktorý spočíva v troch semestroch. Každý semester má cca 10 stretnutí. Vzniklo to počas života sv. Jána Pavla II. keď práve on sa začal stretávať s mladými ľuďmi a uvažoval s nimi nad rôznymi témami. Misijná škola v tom pokračuje, stretávajú sa mladí ľudia, ktorí študujú, uvažujú a rozprávajú sa o učení sv. Jána Pavla II. Študenti si doma načítajú študijný materiál, vypracujú odpovede na rôzne otázky k danej téme a na stretnutí sa o tom spolu rozprávajú a tak rastú v poznaní. V prvom semestri sa študujú rôzne encykliky pápežov, druhý a tretí semester ponúka štúdium kníh sv. Jána Pavla II – Láska a zodpovednosť a Teológia tela.

„Tieto kurzy zmenili náš život, resp. naše manželské a rodinné fungovanie úplne. Samozrejme, že to bolo náročné popri deťoch študovať, čítať si texty, hľadať odpovede na otázky. Fungovali sme tak, že Peťo varil v kuchyni a ja som nahlas čítala texty a otázky.“ „Aj napriek chaosu, ktorý sme tým štúdiom spôsobili doma, to stálo za to a bolo to obohacujúce. Pretože to boli tak hlboké veci, ktoré sme tam poznávali, ako sv. Ján Pavol II vysvetľuje a vystihuje čistotu, lásku, bioetiku, veci o manželstve, o plodnosti. Ja som sa o takej kráse neučila ani na teológii, ktorú som študovala,“ vraví Evka.

„Zmenilo sa niečo vo vašom manželstve po týchto kurzoch?“ Znela otázka pre našich hostí. „Nepovedala by som, že sa niečo veľmi zmenilo, skôr to naše manželstvo dostalo väčší zmysel, väčšiu plnosť,“ vraví Evka. „Naše manželstvo sa prehĺbilo, viac sme sa zjednotili, boli sme si ešte bližší.“, poznamenal Peťo.

Evka a Peťo sa po absolvovaní týchto kurzov stali ich lektormi. Vravia: „Je to väčšia zodpovednosť byť lektormi, pretože to čo my povieme, študenti veľmi počúvajú a dotýka sa to ich sŕdc a my za to nesieme zodpovednosť.  Museli sme si viac naštudovať a znova naštudovať tie veci. Uvedomovali sme si pred každým stretnutím tú veľkosť toho a mali sme pred tým bázeň, modlili sme sa, aby sme hovorili to, čo máme povedať, to, čo Pán Boh chce, aby sme povedali.“

S hosťami sme premostili až k vysvetleniu, čo pre nich znamená láska a zodpovednosť v manželstve, ako by to oni prakticky vysvetlili. Evka hovori: „Láska je niečo, čo nie je nikdy „hotové“. Či ste spolu 10, či 20 rokov. Láska je niečo, o čo je potrebné sa starať. Nemôžeme si povedať, už ťa mám, je to hotové. Láska je niečo, na čom musíme dennodenne pracovať. Ak neprikladáme polienka lásky, tak ona naozaj vyhasne. Je potrebné sa vracať do toho okamihu, keď sme jeden druhého očarili, do toho „raja“- záblesku lásky, ktorá medzi nami vzplanula. Mysliac na tento „raj“ kráčať vpred za našim cieľom, ktorým je naša svätosť.“ Peťo doplnil: „Naša láska sa chce darovať, chce sa rozvíjať. Tak ako Boh sa rozdal a daroval sa ľuďom. Tak aj naša ľudská láska, lebo sme stvorení na Boží obraz. Láska v každej zložke – duchovná, duševná, telesná a láska v každom povolaní, v ktorom môžeme žiť – manželstvo, panenstvo, zasvätený život – súvisí so zodpovednosťou. V každom povolaní potrebujeme byť zodpovední v láske. Boh nám dávala slobodu v láske a so slobodou prichádza aj zodpovednosť.“

Evka na záver dodala: „Láska má prenikať moje srdce aj srdce môjho manžela. Ale to my dvaja nedokážeme, my sme len ľudia. To dokáže iba Boh. Preto je dôležité pozývať Boha do nášho vzťahu, približovať sa k Bohu, lebo iba on má moc naplniť náš vzťah skutočnou, pravou láskou. A to sa deje v sviatostnom manželstve.“

Ďakujeme manželom Sačkovcom za ich svedectvo lásky a za takéto hlboké a múdre slová v diskusii, ktorou sme mohli ukončiť Večery pre páry v tomto akademickom roku.