Vysokoškolská svätá omša

Počas akademického roka sa každý pondelok o 19.00 hod. koná v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho na Hlavnej 89 (pri Teologickej fakulte KU) vysokoškolská svätá omša.

Pred svätou omšou má skúšku Zboru UPC.

Po svätej omši – počas semestra – pozývame na UPC Pondelky (chvály, prednášky, kultúra).