Adorácia – štvrtky o 15ej

štvrtok, 19. september 2019 15:00

Vo štvrtky budú opäť tiché adorácie v kaplnke UPC od 15.00 hod. do 18.00 hod.

Po nich o 18.00 hod. bude sv. omša. 

Začíname od štvrtku 19. septembra.