Be a Hero

piatok, 30. november 2018 15:00

V dňoch 30.11.-2.12.2018 zorganizovali mladí zo Samaritána – milosrdná služba blížnemu, Víkend Hrdinstva pre deti z Krízového centra ADCH Košice, Poľná 1. Víkendovka sa uskutočnila na chate Inštitútu Krista Veľkňaza v Haligovciach. Výletu sa zúčastnilo 15 detí, ktorým sa venovali desiati animátori.

Predstavili sme si hrdinov, ktorých je hodné nasledovať. Sú to svätci, ktorí položili svoj život za vieru. Hrdinami sa nerodíme, ale sa nimi stávame. Preto „Be a hero“ znamená proces, rast.

Ďakujeme za tento čas dobrotivému Bohu Otcovi, ktorý nás ochraňoval na príhovor svätého Jozefa a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Ďakujeme sv. Alžbete, našej patrónke. Aj vďaka tomuto spoločenstvu s Bohom a so svätými sme to zvládli.

Ďakujeme tým, ktorý sa za nás modlili.

Ďakujeme Inštitútu Krista Veľkňaza, ktorý nám bezplatne poskytli chatu. Ďakujeme Paľovi, správcovi chaty, ktorý sa o nás staral. Ďakujeme dobrodincom, ktorí finančne podporili ďalšie výdavky.