LIVE sv. omša na Jedlíkovej

streda, 06. november 2019 20:00

Pozývame na druhú sv. omšu LIVE v tomto semestri, ktorá bude 6. 11. 2019 o 20:00 na poschodí Jedlíkovej 7.

Hosť o. František Telvák, kaplán v Čani, bude kázať na tému Zachariáš vs. Mária.

Hudobne bude sv. omšu doprevádzať mládežnícky zbor pri konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove.

Sledujte LIVE sv. omšu na facebooku: fb