Misijný večer

štvrtok, 11. máj 2023 19:00

Misionári Dobrej noviny Jozef Magda a Martin Pastyrik nám porozprávali o tom, ako šíria Božie slovo, dobro a pomoc ľuďom v Ugande.
Inšpirovali nás, aké dôležité je poslúžiť ľuďom vo svojom okolí a pozvali nás vykročiť aj do neznáma misijného prostredia.