Nanovo s Bohom

pondelok, 19. február 2018 19:00

Seminár Nanovo s Bohom plánujeme aj v letnom semestri. Je to intenzívna duchovná obnova
trvajúca desať týždňov. Stretávať sa chceme vo štvrtky večer v UPC. Záujemcovia sa nahlásia mailom na
upcke@upcke.sk, kde uvedú svoje meno a telefónny kontakt. Alebo osobne u o. Henricha. Kto chce
vedieť viac o seminári, čo to je a ako prebieha, môže prísť na nulté informačné stretnutie v pondelok
19. februára v kaplnke UPC o 17.30 hod. Tam sa dozviete viac, a potom sa môžete rozhodnúť, či sa
chcete prihlásiť.