„Obnoviť túžbu po hrdinstve“

piatok, 07. september 2018 18:00

V nedeľu, 2.9.2018 po ďakovnej sv. omši za blahorečenie Anny Kolesárovej o 10:30 v katedrále, bude oznámený prípravný rok na jubileum 400 rokov od mučeníckej smrti sv. Košických mučeníkov Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza. Jeho cieľom je prehĺbenie úcty k sv. Košickým mučeníkom a vzbudenie túžby po hrdinstve u kňazov, zasvätených osôb a laikov. Prípravu bude sprevádzať motto: „Obnoviť túžbu po hrdinstve“.

Následne dňa 7.9.2018, na sviatok sv. Košických mučeníkov budú otcovia biskupi sláviť sv. omšu o 18:00 v troch kostoloch zasvätených sv. Košickým mučeníkom: Košice – Nad Jazerom, Humenné – sídl. III a Fričovce.