Plodnosť je dar

utorok, 17. apríl 2018 20:15

Pozývame na prednášku s diskusiou Plodnosť je dar, ktorú bude mať MUDr. Magdaléna Orkutyová, gynekologička, ktorá sa špecializuje na Creighton model FertilityCare System (CrMS).

Prednáška bude na Internáte Podhradová, v Jedálni, utorok, 17.4.2018 po svätej omši o 19.30 hod.

Srdečne pozývame dievčatá aj chlapcov 🙂

Budeme sa venovať týmto témam:

  • sociálny dopad antikoncepcie
    Cirkev ako podporovateľka plodnosti
    praktická ukážka biomarkerov
    predstavenie Creighton model FertilityCare System (CrMS)

MUDr. Magdaléna Orkutyová

  • je manželka, matka, lekárka – gynekologička, držiteľka certifikátu z Inštitútu Pavla VI. (Omaha, USA) v špecializácii na Creighton model FertilityCare System (CrMS).