Chvály

pondelok, 12. február 2018 20:30

„Vstupujte do jeho brán s piesňou chvály…“ Ž 100,4 

Vstup do letného semestra s radostnou oslavou Boha 

Pozývame vás na modlitbu chvál, ktorá bude v pondelok, 12.2.2018 o 20:30 hod. v kaplnke UPC na Rooseveltovej 12.