Teologický večer – foto

pondelok, 20. február 2023 20:30

Angažovanosť kresťana za spoločné dobro

Hostia:

PeadDr. Milan Majerský, PhD., predseda KDH a predseda PSK

Ing. Ján Nigut; starosta Ťahanoviec