UPC Pondelky

pondelok, 11. február 2019 20:30

Pozývame na Pondelky UPC, teda program po pondelkových svätých omšiach, ktoré sú v Seminárnom kostole o 19.00 hod.

Začiatok UPC Pondelkov je o 20.30 hod., ak nie je uvedené inak.

Prednášky, chvály a kvíz sú v priestoroch UPC.

Program na LS 2018/2019:

 • 11. 2. – chvály: „Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske.“ Ef 1,4
 • 18. 2. – Kvíz v čajovni UPC: „Ľahký štart“
 • 25. 2. – Prednáška br. Rudolfa Bartala OCD: Ako sa dobre spovedať?
 • 4. 3. – chvály: „Kým žiješ, môžeš velebiť Boha; zvelebuj ho teda, kým si živý a zdravý; chváľ ho a budeš sa honosiť jeho milosrdenstvom.“ Sir 17,27
 • 11. 3. – Prednáška o. Jána Dolného: Hrdina, arcibiskup, kráľ, mešťan, veľmož, zradca a svätec – kto bol kto v príbehu troch Košických mučeníkov?
 • 18. 3. – Prednáška p. Miriam Kuzárovej: Prenasledovanie kresťanov dnes
 • 25. 3. – Pro life
 • 1. 4. – Prednáška o. Petra Zubka o úcte k relikviám
 • 8. 4. – Chvály: „Blažený, komu sa odpustila neprávosť a je oslobodený od hriechu.“ Ž 32,1
 • 15. 4. – Krížová cesta
 • 29. 4. – Prednáška Dominiky Angelovičovej: Je problém vo vzťahu problém?
 • 6. 5. – Chvály: „Aleluja! Spievajte Pánovi pieseň novú; jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.“ Ž 149,1
 • 13. 5. – grilovačka UPC