Večer pre páry X.

utorok, 12. december 2023 19:00

Decembrovým večerom pre páry sa niesla téma služby, slúženia ľuďom ako manželia. Ako hostí sme privítali Máriu a otca Martina Mekelových, greckokatolícky manželský a kňazský pár.

Majka a Martin sa spoznali počas štúdia na vysokej škole v Bratislave. Všetky vrabce o nich začali čvirikať popri ich službe v chrámovom zbore. Otec Martin bol vtedy ešte tiež vysokoškolským študentom. Jeho srdce už vtedy začalo biť na dve strany. Okrem Majky si začal viac všímať ľudí na okraji, a to najmä Rómov, bezdomovcov a pod. Postupne prišlo aj povolanie do kňazstva. V seminári už mal jasno v tom, že Boh ho volá do služby pre Rómov. Obaja spomínajú na čas chodenia bez mobilov. Aké bolo vzácne, keď sa mohli raz za týždeň stretnúť a naplno si užiť spoločný čas, a zároveň aj náročné, keď sa v nejakých situáciách nevedeli spojiť.

Začiatky služby v manželstve boli náročné najmä pre Majku, keďže ostávala často sama. Nechápala, prečo sa jej manžel venuje Rómom, keď mohli mať spoločný čas pre seba oni dvaja. Ale ako sama hovorí: „Potrebné je mať najprv vzťah s Pánom Ježišom, lebo žiadny syn Adama nenaplní moje túžby tak ako Ježiš“. Služba Rómom sa pomaly rozbiehala. Majka tiež pocítila povolanie k Rómom, ale až neskôr. Spomenula si na svoju túžbu počas strednej školy, ísť slúžiť do Afriky, Indie…  „Ale India, Afrika je tu. Rómovia sú tu. A ak sme s manželom jedno telo, máme všetko spoločné. Aj túto službu.“ Majka sa neskôr začala intenzívnejšie venovať službe dievčatám a ženám.

Ako zvládali aj rodičovstvo popri službe? „Naše deti boli od začiatku do služby vtiahnuté, nikdy nemali pocit, že sú menej milované ako tí, ktorým sme slúžili, práve naopak.“

V službe je dôležitá príprava. Vyčkať na správny čas a nechať Bohom vyformovať náš charakter. Dôležité je rásť vo viere, vo vzťahoch a potom ísť ďalej do služby.

Niekedy je nám v našich manželstvách dobre a myslíme si, že to je cieľom manželstva. Pri službe musíme rátať aj s utrpením, s ťažkosťami. Ak človek v istej chvíli nezačne slúžiť, začne strácať.

Spoločná služba týchto manželov priniesla veľa ovocia, o čom svedčí aj moderátorka Veronika. „Som ich ovocie, ich duchovné dieťa. Ani netušíte, kto tu dnes pred vami stojí. Koľko obety ich to stálo. Dali mi naozaj veľmi veľa. Vďaka nim, som dnes tam, kde som.“

Už od roku 2005 sa služba Rómom pomaly rozbiehala. Aktuálne túto službu zastrešuje Gréckokatolícka rómska misia (GRM). Služba je rozvinutá v mnohých okresoch, kde slúžia kňazi a laici z GRM. Vďaka GRM, a teda, vďaka manželom, ktorí sa rozhodli naplno slúžiť, dnes mnohí Rómovia žijú ako znovuzrodení ľudia. Pričom kvalita ich života sa v mnohých oblastiach zlepšila.