Modlitbový večer

pondelok, 06. marec 2023 20:00

Večer plný premýšľania a stíšenia sa v prebiehajúcom pôstnom období.

Vykročme s vierou a nebojme sa Pánovi dovoliť, aby jeho živou vodou obmyl a očistil celé naše srdce. Vtedy zažijeme nevídané veci naplnené jeho požehnaním.

Neváhajme však túto živú vodu rozlievať tým, ktorí nevedia, kde načerpať a sú smädní, aby napokon aj oni našli jej pravý zdroj.