o. Peter Kuriško

kaplán Univerzitného pastoračného centra svätých Košických mučeníkov v Košiciach.

Duchovné sprevádzanie:

štvrtok: 15.00 – 17.00 (Rooseveltova 12) alebo kedykoľvek po osobnom dohovore.

Duchovná starostlivosť:

Internátne spoločenstvo sv. Františka z Assisi na Podhradovej (svätá omša – utorok o 19:30, Jedáleň – žltý internát)

Internátne spoločenstvo sv. Jána XXIII. na Kysuckej (Kosmalt) (svätá omša – streda o 19:00, chodba na 11. poschodí)

Christoforus

Samaritán

kontakt: peter.kurisko@gmail.com