o. Marián Jaklovský

kaplán Univerzitného pastoračného centra svätých Košických mučeníkov v Košiciach.

Duchovná starostlivosť:

Internátne spoločenstvo sv. Františka z Assisi na Podhradovej

Internátne spoločenstvo sv. Jána Pavla II. pri Uršulínskom kostole

kontakt: jaklovsky.marian@abuke.sk