o. Marián Jaklovský

kaplán Univerzitného pastoračného centra svätých Košických mučeníkov v Košiciach.

Duchovné sprevádzanie:

streda : 15.00 – 17.00 (Rooseveltova 12) alebo kedykoľvek po osobnom dohovore.

Duchovná starostlivosť:

Internátne spoločenstvo sv. Františka z Assisi na Podhradovej (svätá omša: utorok o 19:30, Jedáleň)

Internátne spoločenstvo sv. Jána Pavla II. pri Uršulínskom kostole (svätá omša: streda o 19:00)

kontakt: jaklovsky.marian@abuke.sk