o. Ján Knapík

výpomocný duchovný Univerzitného pastoračného centra svätých Košických mučeníkov v Košiciach.

Duchovná starostlivosť:

Internátne spoločenstvo Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Ferka Urbánka

kontakt: knapik.jan@abuke.sk