o. Ján Knapík

výpomocný duchovný Univerzitného pastoračného centra svätých Košických mučeníkov v Košiciach.
kontakt: jan.knapik@ku.sk