o. Ján Knapík

výpomocný duchovný Univerzitného pastoračného centra svätých Košických mučeníkov v Košiciach.

Duchovná starostlivosť:

Internátne spoločenstvo Božieho milosrdenstva na ul. Boženy Němcovej (svätá omša: utorok o 19:30, miestnosť R1 – B blok)

kontakt: jan.knapik@ku.sk