o. Matúš Imrich

kaplán Univerzitného pastoračného centra svätých Košických mučeníkov v Košiciach

Duchovná starostlivosť:

Internátne spoločenstvo sv. Mikuláša na Bellovej

Internátne spoločenstvo sv. Michala archanjela na Jedlíkovej

kontakt: imrich.matus@abuke.sk