Štvrtková adorácia a omša v UPC

štvrtok, 15. december 2022 21:00

Mnohým na internáte chýba ticho na osobnú modlitbu. Aj tento semester chceme ponúknuť možnosť adorovať v tichu.

Vo štvrtky bude pravidelná tichá adorácia v kaplnke UPC na Roosveltovej 12 od 16.00 do 17.50 hod. Následne o 18.00 hod. bude sv. omša a po nej rôzne stretnutia a kurzy v menších skupinách podľa aktuálnej ponuky.